Koliformní bakterie

Koliformní bakterie se nacházejí v trávicím traktu lidí a živočichů a tím pádem jsou nejdůležitějším hygienickým indikátorem fekálního znečištění.

Koliformní bakterie zařazujeme do čeledi Enterobacetriaceae. Tato čeleď zahrnuje gram negativní, nesporující, fakultativně anaerobní, oxidativně-negativní, katalázno-pozitivní paličkovité bakterie. Dělí se podle hostitele, biochemických vlastností a odlišné antigenní struktury na skupiny, rody, druhy a sérovary. Čeleď Enterobacteriaceae obsahuje obligátní patogenní rody a druhy: Salmonella, Shigella, Yersinia, enterocolitica. Řada příslušníků čeledi Enterobacteriace se nachází také v půdě, ve vodě, nebo na rostlinách odkud se dají izolovat (Ervín, Klebsiella, Serratia, Proteus, Enterobacter, Eserchia, Yersinia). Jako původci alimentárních toxických infekcí přicházejí v úvahu některé druhy a sérovary salmonel, Sigel, kmeny Yersinia enterocolitica a enteropatogenní Eserchia coli [Grieger a Holec, 1990]

Koliformní bakterie se obecně nevyznačují rezistencí vůči teplotám vyšším než 50 ° C a při pasterizačních teplotách vyšších než 72 ° C by měly spolehlivě devitalizovat. Bakterie E. coli uhynou při teplotě 56 ° C za 4 - 6 min, a při teplotě 60 ° C za 2 minuty.

Koliformní nakterie jako indikátor znečištění vody

Přítomnost koliformních bakterií (KB) indikuje fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Mohou být však přítomny také v půdě, rostlinách a povrchové vodě. Indikují slabou ochranu vodního zdroje, nedostatky v úpravě vody, jejím zdravotním zabezpečení a distribuci, příp. sekundární kontaminaci. V případě jejich přítomnosti existuje nebezpečí průniku jiných podmíněně patogenních a patogenních mikroorganismů. V pitné vodě určené k hromadné zásobování se požaduje nepřítomnost koliformních bakterií minimálně ve 100 ml (mezní hodnota). V pitné vodě určené k individuální zásobování se požaduje nepřítomnost koliformních bakterií minimálně v 10 ml (mezní hodnota).

Kontaminovaná voda může způsobit různé zdravotní problémy jako jsou průjem, nevolnost a zvracení.

Termotolerantní koliformní bakterie

Závažným hygienickým indikátorem fekálního znečištění vod pocházejícího ze zažívacího traktu teplokrevných živočichů a člověka jsou také termotolerantní koliformní bakterie. Fekální streptokoky jsou doplňujícím indikátorem fekálního znečištění. Vyskytují se ve všech znečištěných povrchových vodách. Ve vodě přežívají pouze krátce (2-4 dny). Mezi indikátory obecného znečištění vod patří rozličné saprofytické mezofilní a psychrofilné bakterie.