Bakterie do jezírka

Radost a starost, to jsou zahradní i koupací jezírka. Majitelé jezírek se museli potýkat s řadou problémů. Nejčastějšími jsou vláknitá řasa, zelená či zakalená voda. S řasami má problém většina majitelů jezírek. Platí zde, že čím více sedimentů je na dně jezírka, tím je větší riziko růstu řas. Kaly vznikají v každém jezírku. Jen v tom, kde nejsou ryby pomaleji. Nicméně rybí přítomnost není jediným faktorem ovlivňující rychlost tvorby sedimentů. Mezi další patří účinnost filtrace, spad listí a prachu na hladinu jezírka, pravidelnost údržby a proudění vody v nádrži. Jednoduše řečeno kal vzniká vždy, když je narušena biorovnováha.

Nastíněný problém je možné řešit několika způsoby. Jako nejúčinnější se jeví použití bakterií a enzymů. I když se to může zdát divné, bakterie do jezírka patří, jen to musí být ty správné. Bakterie jsou schopné zredukovat kal na dně jezírka až o 95 %. Zvládnou odbourat organické bahno a současně zabránit vzniku nového.

Pro boj s řasami je na trhu řada přípravků. Nejdříve je ale nutné řasy z jezírka odstranit, a až pak nasadit přípravek zajištující rozložení zbytků vláknitých řas. Jakmile se podaří odstranit řasy, tak by se mělo do jezírka přidat bakteriální přípravek určený pro jarní sezónu. Tento přípravek obsahuje několik desítek bakterií schopných spotřebovávat organický materiál, který se v jezírku tvoří. Není dobré bakteriální přípravek aplikovat najednou, ale mnohem lepší je jej přidávat v něko lika periodách.

V plné sezóně by se mělo přejít od strartovacích přípravků k přípravkům určeným pro plnou sezónu. Tyto přípravky jsou schopné si poradit s vyšší teplotou, nečistotami vznikajícími rozvojem vegetace a ryb.

Podobně postupujeme v případě malých okrasných jezírek. Nakonec můžeme ještě použít přípravek na podporu biorovnováhy vodního systém a přípravek pohlcující fosfáty a těžké kovy.