Anaerobní bakterie

Většina bakterií patří mezi fakultativně anaerobní, které rostou lépe v přítomnosti kyslíku, ale dokáží růst i bez něho. Na okraji tohoto spektra jsou striktně anaerobní druhy, které žijí jen v prostředí bez kyslíku, což je většina druhů rodu Clostridium.

Rod Clostridium

Anaerobní sporulující tyčinky, vysoce odolné vypouklé tyčinky, vyskytují se běžně ve střevním traktu zvířat i člověka, jejich spóry kontaminují půdu i zevní prostředí, metabolicky jsou vysoce aktivní (typický rozklad bílkovin), lékařsky významné druhy tvoří jedovaté neurotoxiny (clostridium, tetany, botulinum), popřípadě toxiny poškozující měkké tkáně (C. perfingens a diffcale), silné tyčinky, striktně G+ anaerobní, někdy se jedná až o vlákna tvořící spory, Význam – v přírodě se vyskytují často jako saprofité, účastní se hnilobných procesů jsou hojně rozšířeny v prachu, vodě a jsou součástí normální střevní mikroflóry

Clostridium tetani

- infikuje rány, kde však zůstává je n v místě poranění, produkuje neurotoxin, Tetanospazmin. Toxin se nervovými blány dostává do CNS kde blokuje uvolňování mediátorů na inhibičních synapsích, výsledkem je onemocnění tetanus (Spazmus příčně pruhovaného svalstva, proto tetanu se preventivně očkuje tetanickým toxoidem, k profilaxi po poranění patří správné chirurgické ošetření rány + podání anitetanického imunoglobulinu

Morfologie: G+ tyčinka přirovnávaná ke“špendlíku“

Kultivace: roste na krevním VL agaru, za stryktně anaerobních podmínek v pavučinovitých koloniích

Odolnost: vegetativní buňky vlivem kyslíku hynou ovšem spory jsou vysoce odolné

ClostridiumpPerfringens (prolamující)

- jedná se o nejčastěji izolované z klinického materiálu, vysoce invazivní, jeho alfa-toxin - rozpouští membránu buněk a vede k jejich lýze, nejzávažnější infekcí je clostridiová myonekróza (plynantá sněď)

Morfologie robustní tyčinky až řetízky, sporulace probíhá za nepříznivých podmínek

Kultivace – snadná, BL agar, krevní agar, kolonie v průměru 5mm, laločnaté okraje, typická dvojitá hemolýza, v tekuté půdě je typická tvorba bublinek

Biochemie – aktivní a při štěpení cukrů a bílkovin produkuje plyn, patogeneze, produkuje toxiny a toxické enzymy, hlavní toxin – alfa-toxin, u válečných poranění (kontaminace prachem či hlínou), či operačních ran a s kontaktem se sporami se rozvíjejí infekce okolních měkkých tkání, v anaerobním prostředí spóry vyklíčí, klostridia svými toxiny rozrušují tkáň a plyn zvyšuje napětí a dochází k rozvoji sněti (gangrény), toxiny ničí leukocyty a organismus se nemůže bránit,

Patogenita – CP infekce ran a clostridiové nekrózy (praskání bublinek)

Epidemiologie – běžnou součástí lidské i zvířecí anaerobní střevní mikroflóry

Terapie – razantní chirurgický zákrok, ATB, protišoková terapie

Prevence – ošetření, ATB

Lab. Průkaz – odebere se z ložiska

Clostridium difficile

Významný nozokomiální patogen u osob léčených ATB způsobuje průjmy, jeho přemnožení ve střevě vede k podávání ATB, jeho spory snadno kontaminují okolí, morfologie G+ tyčinky pohyblivé sporulující, kultivace obtížná, vyžaduje spíše striktně anaerobní prostředí, používají se selektivní půdu s ATB, na potlačení růstu doprovodné mikroflóry

Patogenita – ATB potlačují střevní mikroflóru tím se CD může přemnožit a jeho toxiny způsobují průjmy, epidemiologie, část infekcí je endogenních, terapie ATB

Prevence – uvážlivé podávání ATB

Lab. Diagnostika – především průkaz toxinů ze stolice


Nesporulující anaerobní bakterie

Většinou patří k normální mikroflóře lidského těla

Bacteroides fragilis

Břišní infekce s hnisem

Fusibacterium nucleatum

Plicní abscesy a pneumónie

Prevotella a Porphyromonas

Infekce horních cest dýchacích, původci onemocnení paredontu, typická infekce černého pigmentu, farmentuje glukózu a nefermentuje glukózu

Veillonella

Pohlavní ústrojí


Nesporulující anaerobní G+

Tyčinky součástí mikroflóry, dutina ústní, pohlavní ústrojí

Podílí se na vzniku endogenních infekcí

 

Rod: Aktinomycety anaerobní, či aerofilní tvořící vlákna

Vyskytují se: v tlustém střevě, v ústech

Zástupci Actinomyces israelii

Onemocnění: aktinomykóza, hnisavé onemocnění s píštělemi v hnisu se nalézají sirná granula, léčba je obtížná, chirurgicky + penicilinem

Morfologie: G+ barvení podle Grama neúplné typická pleomorfie, větvení vláken ve tvaru V či Y

Kultivace: VL agar, po dvou dnech kultivace vznikají bělavé či nažloutlé kolonie, odolnost velmi citlivé v normální atmosféře

Petogenita – aktinomykóza což je tedy chronický granulózní proces postihující všechny tkáně, typický je vznik abscesu, rozlišujeme formu obličejovu, plicní a břišní, tyto inffekce jsou často popisovány se zaváděním nitroděložního tělíska.

Terapie – chrirgický zákrok, čištění a drenáž ložiska + penicilin

Epidemiologie – všechny druhy aktinomycet patří do běžné mikroflóry dutiny ústní

Vstupní branou je traumatizovaná tkáň (po operačním zákroku), u plicní formy, u plicní formy dochází k vdechnutí aktinomycet

Lab. Průkaz – přímý – je obtížný MKO jsou citlivá, u kultivace se používá VL agar, mikroskopie komplikuje pleomorfie


Tropionibacterium acnes

 • Součástí běžná mikroflóry, pravděpodobně se podílí na vzniku akné
 • Morfologie – nesporulující G+ tyčinka kyjovitého tvaru (v mikroskopu má vzhled podobný rozsypanému čaji
 • Fyziologie – lipofilní – mají rádi tuk, produkují lipázy, v pubertě vyvolávají různě závažné formy akné
 • Léčba – čištění pleti,
 • Lab. Průkaz – přímý VL agar

Lactobacilus

 • velké G+ tyčinky, součístí přirozené mikroflóry
 • Jsou mikroaerofilní, jsou významnou svou probiotickou funkcí
 • Kultivace: BL agar, kataláza negativní, nepohyblivé,
 • Patogenita: normální flóra, výmečně patogenní – endokarditidy novorozenecké meningitidy, nejznámější Lactobacilus Acidophylus
 • Součástí poševní mikroflóry, brání pronikání infekcí do dělohy (kyselé prostředí pH 4,5), v tlustém střevě protiinfekčních mechanizmů střeva

Preboitika a Probiotika

 • Prebiotika – nestravitelné potravinové doplňky (nejčastěji založené na imulinu) stimulace růstu lactobacilů a bifidobakterii ve střevě
 • Probiotika – živé bakterie dodávané organismu jako potravinový doplněk
 • Terapie – ATB
 • Lab. Průkaz – přímý – mikroskopie (MOP – mikroskopický obraz poševní)

Rod: Bifibobacterium a Eubacterium

 • Součástí dutiny ústní a trávicího traktu a vaginální mikroflóry
 • Mají probiotický účinek na trávicí trakt
 • Morfologie - G+ anaerobní nesporulující tyčinky
 • Kultivace: VL agar
 • Lab. Průkaz – přímý

Peptostreptococcus a Peptococcus

 • G+ anaerobní koky, přirozená flóra dutiny ústní a vaginálního traktu
 • Mohou způsobovat hnisané infekce
 • Kultivace – VL agar – tvorba silně zapáchajících kolonii
 • Patogenita – vyvoláváají endogenní polymikrobiální infekce abcesy, nebo jsou součástí normální mikroflóry
 • Lab. Průkaz – přímý používá se mikroskopie nebo anaerobní kultivace (nepoužíváme výtěr ale jenom hnis)