Bakterie do ČOV a septiků

Většina vlastníků nějaké nemovitosti musí řešit nevábně zapáchajících septiky, jímky či žumpy. Dokonce někteří z nich se běžně podotýkají s nepříjemným zápachem, který se line se zdejšího uměle vytvořeného jezírka, jenž bývá ozdobou nejednoho rodinného domku, zahrady anebo vilky. Zápach se nejvíce šíří v teplých letních měsících, což je do značné míry velký problém. Tento obtěžující element vzniká v důsledku hnilobn&ea cute;ho procesu, proti kterému je možné dnes dostatečně a efektivně bojovat a to za pomocí bakterií a enzymů.

Užitečné bakterie a enzymy mají za cíl zlepšit funkčnost kompletně celého odpadového systému. Na trhu jsou k dostání v široké řadě přípravků, jejž obsahují tyto skvělé speciální bakteriální kmeny. Ty důmyslným způsobem rozkládají veškeré organické látky. Jakmile se dostanou do kontaktu s odpadní vodou v kombinaci rozmanitým organickým odpadem, započne jejich aktivní fáze. V tu chvíli se spustí rozmnožovací proces, při kterém vznikají specifick&ea cute; bílkoviny takzvané enzymy. Ty jsou schopné rozkládat jak bílkoviny, tak i škroby, uhlovodany, rostlinné a živočišné tuky i jiné organické odpadní materiály. Zkrátka toto prostředí je pro ně opravdovou živnou půdou, ve kterém jsou schopny trávit již zmíněné organické hmoty. Při tomto procesu se přeměňují tuhé odpadní složky na kapalnou formu, díky tomu lze docílit eliminaci zápachu. Samozřejmě zamezí se tím i vzniku tuhé vrstvy kalů na hladině. Potrubní systém se perfektně pročistí. Navíc výrazně se prodlužuje dobu vývozu septiku.